Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada

Za članove Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada, u periodu od 7. do 9. februara 2024. godine, organizovana je trodnevna obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u prostorijama Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada.

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Mihajlo Olujić, Jelena Radosavljević Rovčanin i Sanja Čuturilov Veselinović, predstavili su polaznicima programe Evropske unije, kao i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje. Tema obuke bila je pisanje predloga projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice – prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe – u okviru kojih su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta.

Poslednji dan obuke, polaznici su se upoznali sa budžetiranjem projekta što su, kroz niz primera, i praktično savladali.