Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ lokalnoj akcionoj grupi „Gornji Tamiš“

Na zahtev lokalne akcione grupe „Gornji Tamiš“, u prostorijama opštinske uprave Sečanj, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Jano Puškar i Čarna Zeljković su, u periodu od 6. do 8. aprila 2016. godine, održali obuku „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u cilju usavršavanja polaznika za samostalnu pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije.

Tokom prvog dana polaznici su imali prilike da se upoznaju sa mogućnostima finansiranja iz programa Evropske unije, dok je poseban akcenat stavljen na INTERREG IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija za 2014-2020. Tokom drugog dana obuke polaznici su imali prilike da se oprobaju u pripremi prekograničnih projekata kroz formulisanje osnovnih elemenata projekta u okviru logičke matrice. Obuka je rezultirala sa tri projektne ideje. Poslednji dan se govorilo o budžetiranju projekata, kao i o sadržaju aplikacionih formulara.