Predstavnice Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, održale su trodnevnu obuku „Mogućnost finansiranja putem EU fondova” u Opštini Kula, zaposlenima u kabinetu predsednika, KLER-u, Ljudskim resursima, Odeljenju za javne nabavke, Odeljenju za investicije i zaštitu životne sredine, Lokalnoj poreskoj administraciji, Srednjoj trgovinsko-ekonomskoj školi Kula, Gimnaziji Ruski Krstur kao i predstavnicima LAG-a “Srce Bačke”, Udruženja “Eko Kula” i MNRO “Plava ptica” iz Kule.

Polaznicima su na samom početku predstavljeni programi Evropske unije i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTERREG IPA Programe prekogranične saradnje. Suština obuke bila je u tome kako napisati predlog projekta, korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe, u okviru čega su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta. Poslednji dan su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali.