Održana poseta Kanjiži u okviru Specijalističkog programa

U subotu, 07. decembra, polaznici 6. ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, posetili su opštinu Kanjiža u okviru druge terenske posete.

Polaznike je primio predsednik opštine, Robert Fejstamer, kao i predstavnice Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona, Dragana Lukić Bošnjak i Kristina Molnar Makai. Cilj terenske posete bio je da se polaznici Programa upoznaju sa primerima dobre prakse, a opština Kanjiža je jedna od uspešnih opština koja privlači bespovratna finasijska sredstva zahvaljujući pisanju i implementaciji EU projekata.

Opština Kanjiža učestvuje na INTEREG IPA Programu prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, INTEREG IPA Programu prekogranične saradnja Rumunija-Srbija, kao i na EU programima – Erasmus plus, Evropa za građane i građanke i Dunavski transnacionalni program. Među predstavljenim projektima, izdvojili su „Tisatur“ koji se bavi eko turizmom i zaštitom životne sredine, zatim projekat „Oasis“, na kom je partner i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koji se bavi podsticanjem turizma i saradnje u oblasti kulture, kao i „Cultstream“ koji se fokusira na reku Tisu.

Predsednik opštine prepoznao je važnost apliciranja na EU programe, jer i sam ima dugogodišnje iskustvo u pisanju i implementaciji EU projekata, i opština pruža finansijsku pomoć kako javnom sektoru, tako i civilnom. Polaznici su postavljali brojna pitanja, a nakon toga, posetili su mol na Tisi koji je opština dobila iz projekta, kao i montažnu kućicu, kajake i prsluke.