Održana treća po redu obuka „Razvoj preduzetničkih projekata – dostupnost EU fondova, priprema i pisanje predloga projekata“ u sklopu akcije „Podrška ženama u preduzetništvu“

U organizaciji Informacionog kutka Evropske unije u Novom Sadu, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka i Fondom „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, održana je treća po redu, u ciklusu od tri obuke, obuka „Razvoj preduzetničkih projekata – dostupnost EU fondova, priprema i pisanje predloga projekata“, u sklopu akcije „Podrška ženama u preduzetništvu“. Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Bojana Blašković, Jovana Kontić i Čarna Zelјković, učestvovale su kao predavači u realizaciji obuke održane u prostorijama Regionalne razvojne agencije Bačka, u periodu od 26. do 28. decembra 2016. godine.

Obuka je održana sa cilјem da se žene podstaknu da se bave preduzetništvom, da im se pruži podrška u osnivanju sopstvenog biznisa, kao i da se podrži razvoj i unapređenje veština neophodnih za pisanje predloga projekata. Učesnice su imale priliku da se bliže upoznaju sa mogućnostima i načinom konkurisanja za bespovratna sredstva koja nude evropski programi i fondovi institucijama iz Republike Srbije, sa fokusom na oblast preduzetništva. Cilјna grupa obuke su bile žene, sadašnje i buduće preduzetnice, gde je tema izazvala veliko interesovanje žena iz svih krajeva Vojvodine.

U toku prvog dana obuke predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine govorile su o dostupnim lokalnim, regionalnim i EU programima za finansiranje projekata, sa akcentom na preduzetništvo, kao i o Evropskoj mreži preduzeništva. Drugi dan obuke je bio posvećen praktičnom delu obuke sa akcentom na pripremu za pisanje EU projekata, tehniku i veštine, alatke i analize koje se koriste u tom procesu. Poslednjeg dana polaznice su imale priliku da se detalјno upoznaju sa budžetiranjem evropskih projekata, kao i strukturom i koracima za popunjavanje aplikacionog formulara za neki od evropskih projekata.