Održan Okrugli sto u okviru projekta EMBER

Rezultati višemesečnog rada na zajedničkom projektu “Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti – EMBER”, koji finansijski podržava Evropska unija, koji sprovode  institucije iz Vojvodine i Vukovarsko –Srijemske županije, predstavljeni su juče na Okruglom stolu u Skupštini AP Vojvodine.

U proteklih 8 meseci, sproveden je niz aktivnosti, počevši od Analize odgovora na poplave reke Save koje su se desile 2013. i 2014. godine i evaluacije primenjenih rešenja i procedura sistema zaštite i spašavanja. Ove analize sprovele su radne grupe sastavljene od stručnih lica i eksperata uključenih u sistem odbrane od poplava i sistem civilne zastite. Analiza je već predstavljena na okruglom stolu u Vukovaru, i na osnovu izvedenih zaključaka pristupilo se izradi Zajedničkog akcionog plana za reagovanje u slučaju poplava i drugih vanrednih situacija.

Juče je u Novom Sadu predstavljen Zajednički akcioni plan koji sadrži procedure za reagovanje u vanrednim situacijama u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije i Republike Hrvatske, naročito informacije o sistemu odbrane od poplava, aktiviranje sistema civilne zaštite na lokalnom nivou preko okružnog, pokrajinskog i državnog, pružanje pomoći i razmena informacija u skladu sa potpisanim sporazumom između Vlada Republike Srbije i Republike Hrvatske o saradnji u slučaju prirodnih i drugih katastrofa, o obavezi obaveštavanja o opasnostima, načinima traženja i pružanja pomoći.

Na jučerašnjem Okruglom stolu učestvovali su projektni partneri: Sekretarijat Pokrajinske vlade, Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, sa hrvatske strane Vukovarsko-Srijemska županija, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije “HRAST” d.o.o i Državna uprava za zaštitu i spašavanje, kao i članovi radne grupe: JVP “Vode Vojvodine”, Crveni krst Vojvodine, grad Sremska Mitrovica i  Opština Šid, i sa hrvatske strane Hrvatske vode, Vodoprivreda d.d., Crveni križ i Hrvatska gorska služba spašavanja.