Održan prvi susret u novom formatu – ”Networking dinner”

Tokom prethodnog perioda, Fond „Evropski poslovi“ APV posetio je sve lokalne samouprave u Vojvodini s ciljem mapiranja trenutnog stanja i klasterizovanja potencijala  gradova i opština kroz 5 tematskih celina: privreda sa poljoprivredom i proizvodnjom hrane, unapređenje javnog zdravlja, obrazovanje, nauka i inovacije, ekologija i zelena energija i kultura. Sve ove aktivnosti sprovođene su sa ciljem umrežavanja potencijala gradova i opština  sa adekvatnim izvorima finansiranja poput bespovratnih sredstava, bilateralne saradnje kroz programe različitih donatora i ambasada, kreditnih linija i tehničke podrške.

U cilju razvoja partnerstava, prepoznavanja prilika za zajedničke projekte i pospešivanja društveno– ekonomskog razvoja jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine putem eksternih izvora finansiranja, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine predstavio je pet gradova i opština sa teritorije Vojvodine međunarodnoj zajednici u novom formatu radne večere.
Svoje potencijale predstavili su Sombor, Subotica, Kikinda, Zrenjanin i Apatin.

Sastanku su pored gradonačelnika i predsednika gradova i opština koje su predstavljene ovom prilikom prisustvovali predstavnici diplomatskog kora – ambasadori Slovenije, Turske, Rumunije, Hrvatske, Albanije, Češke i Bugarske kao i zvaničnici međunarodnih institucija kao što su Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodna finansijska korporacija (International Finance Corporation, IFC).

 

 

 

 

Skup u ovom formatu organizovan je sa ciljem predstavljanja potencijala i posebnosti AP Vojvodine diplomatskom koru i predstavnicima međunarodnih finansijskih insitucija, radi ostvarivanja dugoročne privredne, naučne, obrazovne i kulturne saradnje sa evropskim gradovima, regijama i institucijama.

Pomenuti format u narednom periodu obuhvatiće svih 45 jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.