Održan prvi trening za zdravstvene radnike u okviru projekta МОS-Cross 2

U okviru projekta Mos-Kros2, 16-17.09.2021. godine održan je prvi dvodnevni trening za zdravstvene radnike u Rumi. Tokom projekta biće održano ukupno 6 treninga, na kojima će zdravstveni radnici proširiti svoja znanja o komarcima kao vektorima zaraznih bolesti.
Treningu je prisustvovalo ukupno 40 zdravstvenih radnika i to iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Zavoda za javno zdravlje Sombor, Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Instituta za javno zdravlje Vojvodine, kao i članovi projektnih timova.
Tokom prvog dana, polaznici su naučili više o vrstama komaraca u regionu, monitoringu, kao i o različitim metodama uzorkovanja komaraca. Na terenskoj vežbi, polaznicima je demonstrirano kako se različite klopke za komarce postavljaju, te kako se koriste suvi led i drugi atraktanti za komarce. U okviru drugog dana polaznici su radili praktičan deo: analizu komaraca koje su na terenu sakupili, determinaciju i pregled komaraca pomoću posebnih mikroskopa i lupa.