Okrugli sto „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju politika iz oblasti kulture”

Okrugli sto na temu „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju  politika iz oblasti kulture” održan je 22. decembra 2016. godine u Skupštini AP Vojvodine, u okviru aktivnosti Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija planiranih za 2016. godinu.

Cilj razgovora bila je razmena iskustava organizacija javnog i civilnog sektora, ukazivanje na značaj multisektorskog partnerstva i pronalaženje mehanizama za koherentno i zajedničko usmeravanje politika u oblasti kulture.

Okrugli sto moderirala je Ivana Volić, docent na Fakultetu za sport i turizam, a uvodničari su bili Milorad Crnanjin ispred Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i, Vuk Radulović, „Fondacija Novi Sad 2021“ (Novi Sad Prestonica kulture), Miroslav Keveždi, stručni saradnik za saradnju sa nevladinim organizacijama u Zavodu za kulturu Vojvodine, a ispred civilnog sektora Natali Beljanski, „Ulični Svirači“ i Milan Vračar, „Kulturanova“.

Nakon uvodnih izlaganja usledila je živa rasprava u kojoj su ostali učesnici iznosili konkretne probleme i ukazivali na iskustva nerešavanja dugogodišnjih problema sa kojima se susreću nevladine organizacije. Takođe, prisutni su stavili akcenat na konkursnu politiku kojom se, u nedostatku relevantne strategije u oblasti kulture, može usmeravati razvoj prioriteta i mera definisanih konkursom. Mina Radmilović Pjevac je ispred Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija istakla da je ideja Antene da promoviše program Kreativne Evrope u cilju maksimalnog iskorišćenja alociranih sredstava.

Zaključuje se da je nužno organizovati češće susrete i razgovore u kojim predstavnici civilnog i javnog sektora treba da nađu zajednički interes i način za jedinstveno konkurisanje za sredstva raspoloživa iz EU fondova.