Otvorena vrata Srema

Nakon uspešno završene akcije „Otvorena vrata Banata“, koja je realizovana tokom februara i marta ove godine, Kancelarija za evropske poslove je otpočela novi program pomoći institucijama sa područja Srema kroz inicijativu „Otvorena vrata Srema“. Planirano je održavanje susreta 21. aprila kao i 27. aprila. Tokom ovih dana u Kancelariji za evropske poslove, u Odeljenju za prekograničnu saradnju planirano je da se pomogne pojedincima i organizacijama koje žele da apliciraju za sredstva iz fondova EU.

– Strateški interes Pokrajine je da što više aktera, kako iz Pokrajine tako i cele zemlje, razvije kapacitet da upravlja projektima. Od posebnog je značaja da se u svim lokalnim samoupravama obuče kadrovi za upravljanje ovim inicijativama. Tokom jučerašnje kampanje „Otvorena vrata Srema“, upućena je podrška institucijama iz opština Ruma, Inđija i Irig, Turističkoj organizaciji Rume, Agenciji za ruralni razvoj Inđije i pojedinim nevladinim organizacijama, rekao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.