Otvoren Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska Srbija

Intereg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija je lansirao Drugi poziv za podnošenje predloga projekata namenjen širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija.

Predmet poziva:
Sufinansiranje je namenjeno projektima čiji je cilj unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika, smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži, stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa i unapređivanje ekonomske konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz razvoj vođen inovacijama.

Iznos finansiranja:
U okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata, ukupni raspoloživi iznos IPA sredstava (Instrument za pretpristupnu pomoć) je 21.500.000 evra. U Mađarskoj će projekte finansirati IPA fond i država Mađarska, dok će se u Srbiji projketi finansirati kroz IPA fond i učešće korisnika.

Programska oblast:
Programska oblast obuhvata županije Čongrad i Bač-Kiškun u Mađarskoj, kao i Zapadnu Bačku, Severnu Bačku, Severni Banat, Južnu Bačku, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.

Ko može da podnese predloge projekata?
Neprofitne javne ili privatne organizacije čije se centrale ili regionalna/ lokalna predstavništva nalaze u Programskoj oblasti mogu podneti predloge projekata u okviru partnerstva. Neophodno je da se partnerstvo sastoji od najmanje jedne organizacije sa mađarske i jedne organizacije sa srpske strane Programske oblasti. Organizacije bi trebalo da poseduju stabilne i zadovoljavajuće profesionalne i finansijske resurse, iskustvo u oblasti upravljanja aktivnostima koje su slične onima u Prijavnom formularu i da preduzmu direktnu odgovornost za projekat.

Kako prijaviti predlog projekta?
Potrebno je da se Prijavni formular popuni elektronski koristeći IMIS 2014-2020 Aplikacioni modul. Uputstva, kao i sva dokumenta koja sadrže sve uslove i relevantne informacije za Drugi poziv za podnošenje predloga projekata dostupna su na zvaničnoj internet stranici Programa – www.interreg-ipa-husrb.com u sekciji Poziv za podnošenje predloga projekata.

Rok za podnošenje predloga projekata je 31. januar 2017. godine, do ponoći po centralnoevropskom vremenu. Predlozi projekata se ne mogu podneti nakon navedenog roka.