Potpisano evropsko partnerstvo KEP i Grada Kraljeva

Novi Sad/Kraljevo, 4. decembar

U Kraljevu je danas potpisan Sporazum o saradnji Kancelarije za evropske poslove i Grada Kraljeva. Memorandum koji su potpisali Predrag Novikov, direktor KEP i Milan Samardžić, zamenik gradonačenika Kraljeva, bazira se na uspostavljanju procedura za unapređenje saradnje na jačanju procesa regionalizacije u našoj zemlji, kreiranju evropskih projekata, promociji ekonomskih i administrativnih kapaciteta u zemlji, planiranju, praćenju i unapređenju institucionalnih kapaciteta saglasno potrebama pridruživanja Evropskoj uniji, usklađivanju procesa obrazovanja administracije. Posebna pažnja biće usmerena na usklađivanje programa, projekata i aktivnosti u oblasti lokalnog i regionalnog razvoja i promociju zajedničkih evropskih vrednosti i ideja.

‘Kancelarija za Evropske poslove i Vojvodina nastavljaju sa pomoći lokalnim samoupravama kao i institucijama koje se bave lokalnim i regionalnim razvojem. Nasa zemlja ne može da pokrene svoj puni potencijal ako u pojednim delovima zemlje još uvek ne postoji dovoljan administrativni kapacitet kako bi se evropski projekti i izveli. Samo u ovoj godini i samo po pitanju programa prekogranične saradnje prema Briselu smo nastupili sa preko 250 projektnih ideja i ta činjenica da su institucije i građani naše Pokrajine prepoznali važnost da se za raspoloživa sredstva takmiče, predstavlja veliki uspeh. Ipak, u drugim delovima zemlje nije takva situacija i još uvek nedostaju precizne informacije o tome kako, ko, kada i sa kim da nastupi i iskoristi šanse Evropskog puta. Zato sam i danas u Kraljevu i zato Vojvodina pruža ruku saradnje ka svojim lokalnim i regionalnim partnerima u zemlji’ izjavio je Predrag Novikov.