Potpisano evropsko partnerstvo KEP i Opštine Kikinda

U Kikindi je potpisan Sporazum o saradnji Kancelarije za evropske poslove i Opštine Kikinda.

Memorandum koji su potpisali Predrag Novikov, direktor KEP i Ilija Vojinović, predsednik opštine Kikinda, bazira se na unapređenju saradnje na jačanju procesa regionalizacije u našoj zemlji, kreiranju evropskih projekata, promociji ekonomskih i administrativnih kapaciteta u zemlji, planiranju, praćenju i unapređenju institucionalnih kapaciteta saglasno potrebama pridruživanja Evropskoj uniji, usklađivanju procesa obrazovanja administracije… Posebna pažnja biće usmerena na usklađivanje programa, projekata i aktivnosti u oblasti lokalnog i regionalnog razvoja i promociju zajedničkih evropskih vrednosti i ideja.