Potpisan Sporazum između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Srbije u programu Digitalna Evropa

Evropska Komisija je 30. juna 2023. godine potpisala Sporazume o pridruživanju za Program Digitalna Evropa sa Srbijom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom,  i Albanijom, na marginama Regulatornog dijaloga sa Zapadnim Balkanom.
Ministar informisanja i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije, Mihailo Jovanović, potpisao je u Briselu Sporazum između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Srbije u programu Evropske unije Digitalna Evropa, za period do 2027. godine. Na osnovu ovog sporazuma pravna i fizička lica sa prebivalištem, odnosno sedištem, u Republici Srbiji će u Evropskoj uniji moći da apliciraju za finansiranje projekata i biće u ravnopravnom položaju sa subjektima iz zemalja punopravnih članica Evropske unije kada je reč o dodeli bespovratnih sredstava iz fondova EU i to u nekim od sledećih oblasti digitalizacije: veštačka inteligencija, računarstvo visokih performansi (High Performance Computing – HPC), napredne digitalne veštine i razvoj i primena digitalnih kapaciteta i interoperabilnosti.
Nakon potpisivanja, i nakon završetka procesa ratifikacije, sporazumi o pridruživanju će stupiti na snagu. Preduzeća, javne uprave i druge organizacije koje ispunjavaju uslove u ovim susednim zemljama moći će da pristupe pozivima Programa Digitalna Evropa, čiji je ukupni budžet od 7,5 milijardi evra u periodu 2021-2027.

Konkretno, učesnici iz ove četiri zemlje moći će da učestvuju u projektima koji primenjuju digitalne tehnologije širom EU u određenim oblastima, kao što su veštačka inteligencija i napredne digitalne veštine. Oni će, takođe, moći da uspostave čvorišta za digitalne inovacije u svojim regionima. To će ih približiti ekonomiji i društvu EU, povoljno uticati na njihove tehnološke mogućnosti i podržati digitalizaciju u celini, posebno malih i srednjih preduzeća.

Više na: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-europe-programme-opens-candidate-countries-montenegro-north-macedonia-albania-and-serbia