Predavanje „EU model upravljanja razvojem“ Mladena Šimunca održano u okviru trećeg ciklusa programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU Fondove“

Gostujući strani predavač Mladen Šimunac (iz Republike Hrvatske) u petak 10. novembra 2017. godine održao je veoma posećeno predavanje na temu „EU model upravljanja razvojem“ u sklopu trećeg ciklusa Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ u organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Ekonomskog fakulteta u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu.

Polaznici Programa bili su u prilici da čuju primere prakse zemalja iz Evropske unije koje su kreirale specijalizovane proizvode, po kojima su se izdvojilе od ostalih zemalja, ne samo unutar Unije i na koji način ti proizvodi doprinose razvoju određene regije ili države.
Mladen Šimunac poseduje dugogodišnje iskustvo u pripremi i implementaciji razvojnih i investicionih projekata, kao i u upravljanju složenim procesima strateškog planiranja. Bio je tim lider interdisciplinarnim timovima u regiji na projektima jačanja kapaciteta, izrade strateških akata i planskih dokumenata na svim nivoima te pružanju tehničke pomoći javnim telima u procesu pridruživanja EU. Bio je angažovan na izradi više od 100 strateških dokumenata jedinica lokalne i regionalne samouprave uključujući ne samo osnovne strateške dokumente nego i specijalizovane strategije usmerene na razvoj pojedinih sektora.
Kao trener i predavač održao je više stotina seminara u poslednjih deset godina. S posebnim elanom se uključuje u edukacijske programe posvećene strateškom planiranju, regionalnom i ruralnom razvoju.