Predavanje prof. dr Franca Šausbergera i Predraga Novikova, šefa Kancelarije AP Vojvodine u Briselu u sklopu programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

U sklopu specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, u organizaciji fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, 15. maja 2015. godine održano je predavanje prof. dr Franca Šausbergera, predsedavajućeg Instituta regiona Evrope (IRE) i delegata austrijske pokrajine Salcburg u Komitetu regiona, i Predraga Novikov, šefa Kancelarije AP Vojvodine u Briselu u centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu.

Tema izlaganja prof. dr Franca Šausbergera je bila regionalizacija i decentralizacija, kao i uloga regiona i lokalnih samouprava na polju evrointegracija. Prof. dr Šausberger je ukazao na važnost da, pored nacionalnog nivoa, i predstavnici lokalnog i regionalnog nivoa treba da budu uključeni u proces pregovaranja sa Evropskom unijom. Takođe je skrenuo pažnju da regionalizacija zahteva posebnu političku kulturu, međusobno razmevanje, poverenje i volju, kao i sistem prekogranične saradnje i saradnju na lokalnom nivou. Predrag Novikov, šef kancelarije AP Vojvodine govorio je o svom radu u Briselu, o važnosti prisustva Vojvodine na mestu gde se donose odluke, kao i važnosti o regionalnog povezivanja.

Specijalistički program celoživotnog učenja pod nazivom „Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ sprovodi Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu, dok je kompletan Program finansiran sredstvima Autonomne pokrajine Vojvodine. Osnovni cilј Programa predstavlјa upoznavanje sa EU procesima i regionalnim politikama, kao i sa značajem i mogućnostima pristupanja evropskim fondovima, radi odgovarajuće stručne analize problema regionalnog razvoja u kontekstu EU integracija, a u cilјu donošenja relevantnih odluka i zaklјučaka prilikom upravlјanja projektima i kreiranja programskih i projektnih dokumenata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Program je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, pokrajinskoj administraciji, razvojnim agencijama, javnim i javno-komunalnim preduzećima, obrazovnim institucijama, institucijama kulture, organizacijama civilnog društva, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, fakultetima, institutima i istraživačkim ustanovama, drugim institucijama koje mogu korisniti sredstva iz evropskih fondova.