Predstavnici italijanske regije Molize u KEP

U Kancelariji za evropske poslove, 11. maja je održan susret privrednika iz Italije sa predstavnicima pokrajinske administracije, PS za energetiku i mineralne sirovine i Ps za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Susretu su prisustvovali i predstavnici opština iz AP Vojvodine koji su predstavili svoje mogućnosti za ulaganje u njihove sredine.

Najveći interes italijanskih privrednika ovog puta je iskazan za ulaganje u sektor energije, posebno izgradnje mini hidro-centrala, resursa za iskorišćenje energije vetra i biomase.