Predstavnici Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine na obuci za pripremu evropskih projekata

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Jano Puškar i Tamara Glišić, održali su obuku „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u opštini Bački Petrovac za 21 predstavnika Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine koji su prisustvovali obuci iz više mesta širom Vojvodine (Alibunar, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Kovačica i Novi Sad).

Tokom intenzivnog seminara u trajanju od tri dana, polaznici su imali prilike da se bliže upoznaju sa programima i fondovima koji su u ovom trenutnku na raspolaganju institucijama iz Republike Srbije, dok je posebna pažnja posvećena programima prekogranične saradnje sa državama članicama Evropske unije poput IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija i IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija. U okviru predavanja i vežbi drugog dana obuke polaznici su podeljeni u radne grupe i tokom zajedničkog rada na projektnim idejama popunjavala se logička matrica projekta. Polaznici su najviše bili zainteresovani za projektne ideje iz oblasti zaštite životne sredine, potom kulture i turizma, kao i unapređivanja obrazovanja. Poslednji dan obuke predstavljen je budžet projekta, kao i struktura aplikacionog formulara koji se najčešće koristi u programima prekogranične saradnje.

Ova obuka predstavlja nastavak saradnje Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Vojvodini. Ovoj obuci prethodila je obuka za predstavnike Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine koja je bila održana u martu mesecu u Zrenjaninu.