Predstavnici pokrajinske administracije na obuci za pripremu evropskih projekata u okviru finansijske perspektive 2014-2020.

U saradnji Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i Službe za upravljanje ljudskim resursima održana je deveta po redu obuka namenjena predstavnicima pokrajinskih institucija, a na temu pripreme evropskih projekata pod nazivom „Fondovi Evropske unije – od ideje do realizacije“. Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Jano Puškar i Tamara Glišić, održali su trodnevnu obuku od 18. do 20. maja 2016. godine u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predstavnici pokrajinskih organa su tokom obuke bili u mogućnosti da se dodatno informišu o novinama u okviru drugog ciklusa Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) koji će funkcionisati u okviru tekuće sedmogodišnje finansijske perspektive Evropske unije od 2014. do 2020. godine. Pored Instrumenta za pretpristupnu pomoć, polaznici su se upoznali i sa većim brojem internih programa Evropske unije koji se finansiraju iz zajedničkog budžeta Evropske unije, a u kojima Srbija ima pravo učešća sa statusom kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Poseban osvrt je dat na Intereg IPA programe prekogranične saradnje koji su aktuelni za područje AP Vojvodine poput prekogranične saradnje sa državama članicama Evropske unije – Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom, ali i program sa Bosnom i Hercegovinom gde je mogućnost učešća otvorena za institucije sa područja Srema.

Tokom tri dana obuke polaznici su kroz praktičan rad u manjim grupama razvijali projektne ideje koje su prepoznate kao značajne za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, a u okviru aktuelnih Intereg IPA programa prekogranične saradnje gde pravo učešća imaju institucije registrovane na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Polaznici su stekli uvid u alate i metodologiju koja se koristi prilikom razvijanja projektnih ideja kao što je pristup logičkog okvira, logička matrica, dok je poslednji dan bilo više reči o pravilima budžetiranja evropskih projekata.

Kao rezultat uspešne petogodišnje saradnje Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Službe za upravljanje ljudskim resursima Pokrajinske vlade do sada je održano ukupno devet obuka za oko 180 predstavnika pokrajinskih organa.