Predstavnici Udruženja nastavnika engleskog jezika – ELTA na obuci za pripremu Erazmus+ i IPA prekograničnih projekata

Na zahtev Udruženja nastavnika engleskog jezika iz Beograda (English Language Teachers’ Association – ELTA), predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Tamara Glišić i Jano Puškar, održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u prostorijama Britanskog saveta.

Polaznici obuke su bili nastavnici engleskog jezika članovi Udruženja ELTA koji su većinski  profesionalno angažovani u osnovnim i srednjim školama širom Srbije. Obuka je održana uz prisustvo 22 polaznika koji su tokom 3 dana imali prilike da se upoznaju sa programima koji se finansiraju iz EU fondova, a koji su otvoreni za učešće institucija iz Srbije, sa posebnim osvrtom na program Erazmus+ koji predstavlja objedinjeni program Evropske unije za oblast obrazovanja, obuka, mladih i sporta. Takođe, bilo je reči i o programima prekogranične saradnje, naročito o IPA programima prekogranične saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, kao i sa Crnom Gorom gde su pozivi za podnošenje predloga projekata trenutno aktuelni. Prisutni su se kroz teorijski i praktičan rad upoznali sa osnovnim elementima projekta, dok su kroz grupni rad razrađene četiri projektne ideje. Govorilo se o osnovnom alatu u pripremi evropskih projekata – logičkoj matrici, kao i o budžetiranju projekata u Erazmus+ programu i aktuelnim aplikacionim formularima. Cilj obuke je bio da se polaznici osposobe za samostalno pripremanje projektnih predloga za konkurisanje prema evropskim fondovima, kao i da se obuče za prepoznavanje projektnih ideja koje se mogu finansirati na ovaj način.

Ova obuka predstavlja nastavak aktivnosti Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine usmerenih ka uspostavljanju saradnje sa predstavnicima organizacija civilnog društva koji predstavljaju značajne aktere u procesu evropskih integracija Republike Srbije.

Pismo ELTA možete pogledati ovde.