Predstavnici civilnog društva na obuci za pripremu evropskih projekata

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine je u periodu od 28-30. maja 2014. godine održao još jednu uspešnu obuku za predstavnike organizacije „Kreativni pogon“ iz Petrovaradina. Polaznici obuke su se b

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine je u periodu od 28-30. maja 2014. godine održao još jednu uspešnu obuku za predstavnike organizacije „Kreativni pogon“ iz Petrovaradina.

Polaznici obuke su se bliže upoznali sa mogućnostima finansiranja kroz programe prekogranične saradnje i programe Zajednice u predstojećem budžetskom periodu 2014-2020. Osim informacija o aktuelnim programima i pozivima na koje mogu da apliciraju, polaznici su kroz teorijski i praktični deo stekli znanje o pisanju predloga projekata, u okviru koje je prikazana logika definisanja ciljeva, aktivnosti, rezultata i drugih komponenti projekta, kao i način njegovog budžetiranja. Prikazan je i primer jednog aplikacionog formulara iz programa prekogranične saradnje, preko kog je objašnjen način njegovog popunjavanja, i sve to u cilju što uspešnije samostalne izrade predloga projekata, koji bi se finansirali iz fondova Evropske unije.