Predstavljanje trećeg poziva u okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007 – 2013.

Sastanak Koordinacione grupe za korišćenje evropskih fondova održan je u Skupštini AP Vojvodine za predstavnike pokrajinskih sekretarijata, lokalnih samouprava i javno-komunalnih preduzeća, na kom su bile zastupljene lokalne samouprave Ruma, Bečej, Bač, Šid, Bačka Palanka, Stara Pazova i Pećinci. Tom prilikom, promovisan je treći poziv IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija 2007-2013.

Na sastanku je predstavljen opšti cilj programa koji obuhvata promociju održivog razvoja prekograničnog regiona kroz efikasnu upotrebu potencijala regiona, u sinergiji sa namenskim korišćenjem prirodnih resursa kojima se obezbeđuje čuvanje regionalnog biodiverziteta, kao i da se pruži pomoć u oporavku poplavljenih područja u okviru programske oblasti u Srbiji i Hrvatskoj. Takođe su predstavljeni specifični ciljevi: očuvanje prirodnih dobara prekograničnog regiona preduzimanjem zajedničkih akcija i povećanjem javne svesti; unapređenje dobrosusedskih odnosa preko granice između lokalnih zajednica; i pomoć Srbiji i Hrvatskoj u naporima za oporavak od poplava omogućavajući privatnim licima, poslovnom i javnom servisu da nastave svoje normalne funkcije što je pre moguće.

Takođe, pojašnjeno je koje su odgovorne institucije i tela, potencijalne aktivnosti u okviru ponuđenih mera i ko sve može biti podnosilac prijave. Pored toga, učesnicima su dati korisni saveti za pripremu kako opšteg dela aplikacionog formulara, tako i budžeta.

Jedan od narednih koraka jeste poseta lokalnim samoupravama na teritoriji Bačke i Srema kako bi se razmotrile mogućnosti kreiranja zajedničkih projekata u cilju što većeg učeća na trećem pozivu u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska –Srbija. Takođe, predstavnici Fonda „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine će u predstojećem periodu imati niz sastanaka na temu širenja partnerstva i pripreme predloga projekata za gotovo sve relevantne programe EU koji su dostupni institucijama iz Srbije.