Predstavljen novi poziv Programa prekogranične saradnje sa Mađarskom

Fond «Evropski poslovi» AP Vojvodine organizovao je konferenciju povodom novog poziva Programa prekogranične saradnje Srbija – Mađarska, ukupne vrednosti 12.359.230 evra, na kojem mogu da učestvuju neprofitne institucije iz cele AP Vojvodine. Pored detaljnih informacija o samom programu, ciljevima i prioritetima, kao i aktivnostima koje su dozvoljene u ovom pozivu, prisutni su imali prilike da čuju i promene u odnosu na prethodni poziv.

– Neke od ključnih promena u odnosu na raniji period su novi aplikacioni formular koji sprečava administrativne greške, zatim su ukinuti, ranije neophodni pridruženi partneri, što olakšava postupak nalaženja partnera, a ukinuta je i stavka revizije u projektu, što znači da će se poseban sektor u Ministarstvu finansija, formiran ovim povodom, baviti prvostepenom kontrolom, naveo je Andrija Aleksić, šef Odseka za evropske fondove. Konferenciji su prisustvovali predstavnici opština, pokrajinskih sekretarijata, gradskih preduzeća i medija.