U cilju prikupljanja informacija o planiranim strateškim projektima opštine Alibunar, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Milan Čežek, Zoran Pavić, Nemanja Davidović i Jelena Radosavljević Rovčanin posetili su Opštinu i održali sastanak sa Načelnicom opštinske uprave Višnjom Stefanović Diklić.

Takođe, cilj posete bio je i informisanje nadležnih u opštinskoj upravi o mogućnostima finansiranja putem dostupnih EU programa, čime bi se mogli rešiti neki od gorućih problema opštine Alibunar. Kao najveći problem predočen je loš kvalitet pijaće vode na teritoriji cele opštine, što bi se rešilo ugradnjom prečistača. Zaključeno je da je to problem ne samo ove banatske varoši, već i susednih opština i da bi se to moglo rešiti najefikasnije ukoliko bi se podiglo na viši nivo, odnosno nivo Pokrajine. Takođe, jedan od većih problema je nerešeno pitanje deponija, što bi moglo da se reši kroz apliciranje za EU sredstava u okviru nekog od dostupnih programa prekogranične saradnje.