Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Milan Čežek, Nemanja Davidović, Zoran Pavić i Jelena Radosavljević Rovčanin, posetili su Opštinu Kanjiža, gde ih je dočekao predsednik opštine Robert Fejstamer, sa saradnicama koje se bave poslovima pisanja i implementacije projekata.

Opština Kanjiža je veoma aktivna i uspešna u apliciranju za bespovratna sredstva Evropske unije, naročito u programu prekogranične saradnje sa Mađarskom (Intereg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020). Kao takva, prepoznata je od strane Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, za opštinu koja je odličan primer drugim, manje razvijenim opštinama sa teritorije Pokrajine koje još uvek nisu dovoljno aktivne u pisanju i podnošenju predloga projekata na otvorene pozive Evropske unije. Razrađen je zajednički plan kako jačanjem međuopštinske saradnje i prezentovanjem primera dobre prakse unaprediti razvoj vojvođanskih opština, što će i biti realizovano u narednom periodu.