Realizovan osmi i deveti ciklus predavanja u okviru III modula Specijalističkog programa – Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove

U prethodnom periodu, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine uspešno je realizovao predavanja u okviru trećeg modula  osmog i devetog ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“.

Kroz predavanja, polaznici su unapredili svoje teorijsko znanje, pružena im je mentorska podrška i učestvovali su u praktičnim vežbama u domenu upravljanja regionalnim razvojem, sa posebnim fokusom na korišćenje sredstava iz fondova Evropske unije. Predavanja su obuhvatila pet ključnih tematskih celina iz oblasti poljoprivrede, biomedicine, energetske efikasnosti, veštačke inteligencije, ruralnog razvoja, turizma, sporta i kulture.

Realizacija III modula Specijalističkog programa ostvaruje se kroz saradnju sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada čime se osigurava visok kvalitet obuke i stručnost predavača.

Partnerstvo sa ovim fakultetom dodatno obogaćuje iskustvo polaznika, omogućavajući im pristup najnovijim informacijama, metodologijama i praksama u oblasti regionalnog razvoja kroz EU fondove.