Dana 20.06.2019. predstavnici Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Senka Bengin i Zoran Pavić,  kao i predstavnici  Razvojne agencije Vojvodine, Maja Skojić Heger i Jaroslava Ferko, posetili su opštinu Bač i opštinu Odžaci.

U opštini Odžaci su se sastali sa Nikolom Banjcem, zaduženim za ekonomski razvoj Opštine  i njegovim saradnicima. U opštini Odžaci, predstavnike Fonda i RAV-a primio je pomoćnik predsednika Opštine Odžaci Igor Praća sa svojim saradnicima.

U obe opštine uočen je napredak u korišćenju evropskih fondova, ali je dogovorena i jača neposredna saradnja predstavnika lokalnih samouprava sa Fondom i RAV-om. U opštini Odžaci iskazana je potreba za ponovnim obukama pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ jer je veliki broj zainteresovanih da kroz ovaj vid edukacije doprinese većem razvoju lokalne samouprave. Predstavnici opštine Odžaci istakli su i potrebu za realizacijom projekta kojim bi se izgradila biciklistička staza između Bjeliće i Odžaka i time unapredio turistički potencijal Odžaka.
Tokom sastanaka razgovarano je i o mogućnosti saradnje predstavnika lokalne samouprave sa Razvojnom agencijom Vojvodine kroz korišćenje subvencija, kao  i kroz izradu razvojnih dokumenata koji se direktno tiču javne lokalne samouprave.