Dana 25.06.2019. predstavnici Fonda” Evropski poslovi” AP Vojvodine, Senka Bengin i Zoran Pavić, u saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine posetili su opštine Opovo i Kovačica.

U Opovu predstavnike Fonda i RAV-a dočekao je pomoćnik predsednika opštine zadužen za privredu Goran Fogl sa svojim saradnicima, a u Kovačici  rukovodilac Odeljenja za lokalni razvoj Daniel Magdu koji je predstavio dva projekta koja su u implementaciji u cilju nabavke medicinske opreme i popisa javne imovine.
Predstavnici opština izrazili su potrebu da u narednom periodu što bolje osposobe svoje kadrove u cilju korišćenja evropskih fondova. S tim u vezi postignut je dogovor da Fond u što kraćem vremenu održi obuke u ovim opštinama.
Tokom sastanaka razgovarano je i o mogućnosti saradnje predstavnika lokalne samouprave sa Razvojnom agencijom Vojvodine kroz korišćenje subvencija, kao  i kroz izradu razvojnih dokumenata koji se direktno tiču javne lokalne samouprave.