U sklopu saradnje s lokalnim samoupravama širom AP Vojvodine, predstavnici Fonda ”Evropski poslovi” AP Vojvodine, Senka Bengin i Zoran Pavić, zajedno sa predstavnicima Razvojne agencije Vojvodine, Biljanom Vrzić i Majom Sokić Heger, posetili su danas Opštinu Irig i Opštinu Inđiju. U Opštini Irig sreli su se sa Slobodankom Marić, šeficom Službe za privredu i LER, i njenim saradnicima. U Opštini Inđiji dočekao ih je Dragan Janković, direktor Agencije za ekonomski razvoj Opštine Inđija.

Tokom održanih sastanaka, dogovorena je sveobuhvatnija neposredna saradnja predstavnika lokalnig samouprava sa Fondom, a povodom mogućnosti finansiranja putem EU fondova kroz pomoć kod odabira i pisanja projekata prema Evropskoj uniji i buduće obuke u Opštini Irig i Opštini Inđiji od strane zaposlenih u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koje su planirane za sve zainteresovane s teritorije Opština.

Takođe, tokom sastanaka razgovarano je i o mogućnosti saradnje predstavnika lokalne samouprave sa Razvojnom agencijom Vojvodine kroz korišćenje subvencija, kao  i kroz izradu razvojnih dokumenata koji se direktno tiču javne lokalne samouprave.