Sastanak prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska održan u Izvršnom veću

Novi Sad, 4. maj – Kancelarija za evropske poslove organizovala je partnerski sastanak prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska 2007-2013. Učestvovali su predstavnici hrvatskog Ministarstva mora, turizma, transporta i razvoja, Osječko-baranjske županije, Opštine Erdut, Ekonomskog fakulteta iz Osijeka, Opštine Kneževi Vinogradi, kao i predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije, Stalne konferencije gradova i opština, Regionalne privredne komore Sombor, Privredne komore Vojvodine, Privredne komore Srema, predstavnici agencije Alma Mons i nekoliko pokrajinskih sekretarijata. Sastanak je otvorio Igor Bajić, savetnik u Kancelariji za evropske poslove, a Emina Štefičić, koordinator za prekograničnu saradnju sa Srbijom, ukazala je na važnost današnje zajedničke radionice na kojoj su proučeni dokumenti prekogranične saradnje. Predstavljene su svot analize, situaciona analiza, prioriteti i mere na kojima će se bazirati nastavak rada.

U programu prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska učestvovaće područja Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske županija (s mogućnošću pridruživanja Brodsko-posavske i Posavsko-slavonske županije), Bačka, Srem i dva najveća grada Mačvanskog okruga.