Svečanost povodom početka 7. ciklusa Specijalističkog programa

Na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici svečano je obeležen početak 7. ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ koji Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, pod pokroviteljstvom Pokrajinske vlade, uspešno sprovodi već godinama.

„Specijalistički program je tokom dosadašnjih šest ciklusa potpomogao stvaranje kadrova aktivnih u raznim sferama javnog života, a koji su sada osposobljeni za preuzimanje aktivne uloge i učešća u procesu evropskih integracija u svojim svakodnevnim poslovnim aktivnostima. Evropska unija snažno podržava koncept celoživotnog učenja koji kao takav, predstavlja zvezdu vodilju za pokretanje ovog programa. Kako bi predstavnici javne uprave, nevladinih organizacija, institucija kulture i obrazovanja, kao i mala i srednja preduzeća mogli da se uhvate u koštac sa savremenim tendencijama i trendovima koji vladaju u državama članicama Evropske unije sa kojima naša država ostvaruje blisku saradnju na svim poljima, neophodno je permanentno ulaganje u kadrove koji se bave poslovima evropskih integracija, a ovaj Program je idealna prilika da se postojeća znanje prošire, a nova steknu“, istakla je direktorka Fonda Vidosava Enderić, pozdravljajući polaznike.

„Tokom naredna četiri meseca, posle 200 časova raspoređenih u 4 modula, verujem da ćete biti spremni da se aktivno uključite u programe o kojima ćete učiti od vrsnih predavača i praktičara“, navela je direktorka Enderić i podsetila da je ovaj program u potpunosti finansiran od strane Pokrajinske vlade.

Obraćajući se polaznicima, poželevši im uspeh, Nebojša Drakulić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je izrazio zadovoljstvo što se Specijalstički program koji je od izuzetnog značaja iz godine u godinu sve više razvija i što je interesovanje za ovaj tip edukacije sve veće.
„Sa ovom generacijom studenata, mi ćemo imati više od 250 obučenih lica u oblasti pisanja projekata i upravljanja regionalnim razvojem kroz mehanizme korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije, što je sada, kada se krećemo u pravcu evropskih integracija od suštinskog zanačaja“, poručio je Drakulić ističući da je danas gotovo nemoguće govoriti o regionalnom razvoju bez postojećeg stručnog kadra u ovoj oblasti.

Specijalistički program se kroz različite module fokusira na sve aspekte pristupanja evropskim fondovima ali, pored tehničkog znanja, istovremeno pruža uvid u način funkcionisanja Evropske unije i njenih institucija, razmišljanja evropskih zvaničnika i birokrata, funkcionisanje regionalne politike EU, a sve kao priprema za punopravno članstvo Republike Srbije u Evropskoj uniji.

Polaznike je pozdravio i direktor marketinga Univerziteta “Edukons” Zoran Brljak.