Seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“ 21. i 22 novembra  2016. godine. Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa.

Na seminaru će učesnici definisati svoje projekne ideje, proći će kroz administrativne i finansijske delove projekata, i aktivno će analizirati i unapređivati svoje predloge projekata.

 

 

Cilј seminara

Cilј seminara je zajednička priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa i podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikcije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija iz oblasti kulture iz gradova i opština Srbije.

 

 

Kriterijumi

Pored osnovnog kriterijuma selekcije učesnika seminara – kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava, prioritet će imati predstavnici ustanova i organizacija koji dolaze iz manjih gradova i opština sa teritorije AP Vojvodine. Predstavnici drugih ustanova i organizacija moći će da učestvuju na seminaru ukoliko preostane slobodnih mesta. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemelјenost koncepta.

 

 

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na dvadeset i pet učesnika;

2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove ili organizacije;

3. Antena Deska Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

 

 

Podnošenje prijave

Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

– Kratak opis ustanove / organizacije (misija, cilјevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe ili osoba koje se prijavlјuju na učešće na seminaru.

Prijavu je potrebno dostaviti na imejl adresu Antene Deska Kreativna Evropa Srbija – kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

 

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 17. novembra 2016. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.