Sem Fabrici u Novom Sadu sa studentima o evrointegracijama Srbije

Direktorka Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine Vidosava Enderić, prisustvovala je obeležavanju  30 godina od pokretanja “Žan Mone” inicijative, dela Erazmus plus programa Evropske unije, kojom se promoviše izuzetnost u predavanjima i naučnim istraživanjima na polju studija u oblasti Evropske unije. Aktivnosti “Žan Mone” inicijative takođe podstiču dijalog između akademskog sveta i kreatora politike, posebno sa ciljem poboljšanja upravljanja politikama EU.

U sklopu obeležavanja jubileja, koji se širom Evrope održava tokom maja meseca, na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu održano je obraćanje Nj. E. Sema Fabricija, ambasadora i šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Na temu “Evrointegracije Srbije i region Zapadnog Balkana” upriličena je debata sa studentima, koji su pokazali veliko interesovanje za našu evropsku budućnost.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, dugogodišnji partner Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, sproveo je Žan Mone modul, odnosno niz aktivnosti na osnovnim, master i doktorskim studijama, koje su namenjene promovisanju visokih EU standarda i podsticanju dijaloga između akademske javnosti, donosilaca političkih odluka i civilnog društva.