Sremski voćari na obuci za pripremu EU projekata

Na zahtev Udruženja voćara „Fruškogorci“ iz Sremske Mitrovice održan je trodnevni seminar u prostorijama Poljoprivrednog instituta za predstavnike institucija koje se bave pitanjima poljoprivrede na t

Na zahtev Udruženja voćara „Fruškogorci“ iz Sremske Mitrovice održan je trodnevni seminar u prostorijama Poljoprivrednog instituta za predstavnike institucija koje se bave pitanjima poljoprivrede na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Obuku za uspešnu pripremu projekata po evropskim pravilima, pored članova Udruženja voćara, prošli su i zaposleni u Poljoprivrednoj stručnoj službi „Sremska Mitorvica“ doo, u Agenciji za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica. Po uspešnom završetku obuke polaznicima su uručeni sertifikati.

Tokom trodnevne obuke polaznici su imali prilike da se bliže upoznaju sa načinom funkcionisanja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, programima prekogranične saradnje koji su na raspolaganju korisnicima sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i sa IPARD komponentom Instrumenta za pretpristupnu pomoć koja je namenjena ruralnom razvoju, a koja će biti na raspolaganju našim poljoprivrednicima u budućnosti. U cilju bolje pripreme za predstojeći sedmogodišnji budžetki period i nove EU programe, polaznici su kroz teorijski pregled i praktične zadatke imali mogućnost da rade na razvoju svojih projektnih ideja koristeći alatke u okviru pristupa logičkog okvira.

Takođe, predstavljeni su osnovni principi budžetiranja evropskih projekata, kao i proces selekcije uspešnih predloga projekata koji se potom implementiraju iz sredstava Evropske unije. Glavni cilj obuke jeste da se polaznici osposobe za samostalno formulisanje projektnih predloga i steknu neophodna znanja i veštine kako bi preuzeli aktivnu ulogu u razvoju svojih sredina kroz mogućnosti finansiranja koje nude evropski programi.