Studenti i studentkinje na obuci „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Čarna Zeljković i Tamara Glišić, održale su trodnevnu obuku, od 16. do 18. decembra 2015. godine, pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ sa ciljem da se problematika projektnog finansiranja kroz evropske programe otvorene za učešće institucija Srbije približi članovima i članicama studentske organizacije „Erasmus studentska mreža Novi Sad“.

Tokom obuke predstavljene se mogućnosti za konkurisanje prevashodno omladinskih organizacija, kao i drugih organizacija iz nevladinog sektora kada su u pitanju programi Evropske unije. Tokom prvog dana obuke predstavljena je struktura i mehanizmi funkcionisanja programa prekogranične i transnacionalne saradnje finansiranih kroz Instrument za pretpristupnu pomoć, sa posebnim akcentom na prekogranične programe koji su dostupni institucijama sa područja Vojvodine, a to su programi koji se realizuju u saradnji sa partnerima iz Mađarske, Rumunije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Najveće interesovanje je bilo za Erazmus+ program Evropske unije koji je namenjen sektoru obrazovanja, osposobljavanja, omladine i sporta, a naročito za omladinsku komponentu ovog programa. Omladinska komponenta Erazmus+ programa pruža mogućnost omladinskim organizacijama da se jave kao podnosioci i partneri na projektima u okviru ključne aktivnosti 2 koja se odnosi na jačanje kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Omladinski prozor za zapadni Balkan. Takođe, bilo je reči o mogućnostima za mobilnost u okviru Erazmus+ programa kako studenata i studentkinja, tako i omladinskih radnika i radnica.

Tokom drugog dana obuke polaznice i polaznici su imali prilike da se oprobaju u pripremi projekata kroz formulisanje osnovnih elemenata projekta u okviru logičke matrice, dok je poslednji dan bio posvećen budžetiranju projekata i sadržaju aplikacionih formulara. Obuka je rezultirala sa dve projektne ideje koje su se odnosile na probleme sa kojima se mladi susreću kao što su nedostatak kulturnih sadržaja za mlade u ruralnim sredinama i loše navike u ishrani mladih.