Uspešno održan seminar „Kreativna Evropa: Priprema projekata u novom budžetskom periodu 2021-2027“

Na nedavno održanom seminaru „Kreativna Evropa: Priprema projekata u novom budžetskom periodu 2021-2027“, koji je realizovan od 22. do 24. novembra, imali smo čast da radimo sa 15 predstavnika organizacija iz kulture iz Srbije koji planiraju da apliciraju u okviru aktuelnog konkursa Evropski projekti saradnje malog i srednjeg obima u okviru programa Kreativna Evropa.

Tri dana je bilo i više nego dovoljno da se predstavnicima organizacija razjasne teme poput: ciklusa projektnog menadžmenta, projektna logika, kao i da se zajednički razrade i definišu aktivnosti u okviru njihovih projektnih predloga.
Radionice i predavanja su vodili domaći predavači, Milica Rašković i Bojan Milosavljević ispred Deska Kreativna Evropa Srbija, dok je svoja iskustva podelila i gostujuća predavačica iz Italije Luisela Karneli u okviru trodnevnih predavanja kao i u okviru radionica „Od ideje do projekta” i „Pokretanje inovacija sa svrhom”.

Na samom otvaranju seminara, polaznicima su se obratili: Miroslav Ilić, pomoćnik Pokrajinskog sekretara za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Jelena Anđelovska, EUIP menadžerka, ispred EU info pointa Novi Sad, kao i Vuk Radulović, šef Deska Kreativna Evropa Srbija.

Miroslav Ilić, pomoćnik Pokrajinskog sekretara za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama, tom prilikom izjavio je da će AP Vojvodina nastaviti da podržava program Kreativna Evropa jer program pruža mogućnosti kako za pojedince, tako i za organizacije. Nadovezujući se na iskustvo realizacije prethodnog ciklusa programa Kreativna Evropa 2014-2020, od 2021. godine aktuelni program povezuje veći broj zemalja i raspolaže budžetom od 2,44 milijarde evra koji je za 50% uvećan u odnosu na prethodni program. U tom budžetskom periodu, u programu Kreativna Evropa, institucije iz Vojvodine imale su veoma aktivno učešće i uspešnim projektnim aplikacijama obezbedile su 2,4 miliona evra granta za projekte čija je ukupna vrednost bila 13.6 miliona evra.

Menadžerka EU info pointa u Novom Sadu – deo informacione mreže delegacije Evropske unije u Srbiji – Jelena Anđelovska, predstavila je rad ove kancelarije i ukazala na opcije za saradnju rekavši da je EU info point zapravo  „most” između organizacija, nevladinog sektora, pojedinaca, institucija u Srbiji i EU delegacije. Prisutnima je ukazala da su zadaci mreže (i kancelarija u Novom Sadu, Beogradu i Nišu) da pruži odgovore u vezi sa Evropskom unijom i o programima i fondovima EU u Srbiji, navodeći program Kreativna Evropa kao jedan od najznačajnijih iz domena kulture. Anđelovska je predstavila i platformu „EU mogućnosti” koja agregira sve otvorene opcije – mogućnosti za razvoj i saradnju, fondove po oblastima…itd.

Vuk Radulović, ispred Deska Kreativna Evropa Ministarstva kulture Republike Srbije, zahvalivio se svima na prisustvu i rekao da misli da je ovo pravi trenutak za organizaciju ovakvog tipa seminara imajući u vidu da su nedavno otvoreni brojni pozivi u okviru programa Kreativna Evropa.

„Velike su mogućnosti, a mi kao Desk Kreativna Evropa se stavljamo na raspolaganje da pružimo svaku vrstu pomoći, konsultacija, neformalnog kontakta lokalnim organizacijama oko apliciranja za ove fondove imajući u vidu da nam je inicijalni cilj da vam pomognemo da pripremite što bolje projekte i da se što više umrežavamo razvijajući međunarodne saradnje kroz inovativne projekte” izjavio je Radulović.
Lista aktivnih konkursa.

Organizatori seminara Antena Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija pri Fondu „Evropski poslovi” APV i Kultura Desk Srbija, na ovaj način, još jednom su pokazali da je podrška kulturnom sektoru u Srbiji prisutna i da su tu da zainteresovanim institucijama, organizacijama i pojedincima pruže savete, edukaciju, tehničku podršku, da se ohrabre inovativni projekti i podstakne zajedništvo da bi se kultura rehabilitovala i njen razvoj pratio trendove, a sve to u cilju jačanja kapaciteta scene.