Učešće u evropskom projektu “BeEAMS” iz oblasti energetske efikasnosti

Predstavnici Fonda ‘’ Evropski poslovi ‘’ AP Vojvodine učestvovali su na stručnom seminaru koji se sprovodi kao deo implementacije evropskog projekta BeEAMS – “Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti” u zemljama koje se pripremaju za članstvo u EU. Projekat u našoj zemlji implementira Asocijacija potrošača Srbije.

Kao jedan od ciljeva seminara bio je i fokus na evropske projekte koji se odnose na pružanje podrške institucijama, na temu energetske efikasnosti. S tim u vezi, od strane Fonda “Evropski poslovi’’ AP Vojvodine predstavljeni su i rezultati realizacije EU projekata u Srbiji sa fokusom na energetska pitanja i zaštitu potrošača iz te oblasti.