U opštini Novi Kneževac održana obuka za pisanje projekata finansiranih iz budžeta EU

Na osnovu poziva predstavnika opštine Novi Kneževac i njihove zainteresovanosti za pripremu EU projekata, Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine održao je trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansi

Na osnovu poziva predstavnika opštine Novi Kneževac i njihove zainteresovanosti za pripremu EU projekata, Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine održao je trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“. Obuka je pružila polaznicima osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom i dala informacije o načinu funkcionisanja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, kao i o programima koji su na raspolaganju našoj zemlji u periodu od 2014. do 2020. godine.

U radnim grupama su korišćeni alati koje je Evropska unija prepoznala kao najbolje za razvijanje projektnih ideja (razvoj drveta problema i drveta ciljeva, analiza zainteresovanih strana, logička matrica, grupisanje aktivnosti u radne pakete, kao i budžetiranje projekta). Na kraju obuke polaznici su se upoznali sa načinom popunjavanja aplikacionog formulara za programe prekogranične saradnje i razvili svoje projektne ideje na različite teme kako bi samostalno konkurisali na predstojeće pozive Evropske unije.