U Skupštini Vojvodine održana debata povodom Dana Evrope

Povodom 9. maja, Dana Evrope, u organizaciji Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Kancelarije EU Info Point Novi Sad, danas je u pokrajinskom parlamentu održana debata posvećena budućnosti Evrope.

O perspektivama Evropske unije, položaju, problemima i mogućnostima mladih, diskutovali su predstavnici Regionalne mreže mladih iz jedanaest evropskih regija, koji su u organizaciji pokrajinske Skupštine boravili u višednevnoj poseti Novom Sadu i Vojvodini.

Jedan od zaključaka sa današnjeg skupa jeste da mladi ljudi, bez obzira na to iz koje evropske države dolaze uglavnom imaju iste potrebe, probleme i očekivanja. To se pre svega odnosi na mogućnost obrazovanja, zaposlenja i aktivnog učešća mladih u procesima kreiranja javnih politika i donošenja odluka.

Tokom debate, učesnici su pogledali i kratkometražni film studenata Žurnalistike sa novosadskog Filozofskog fakulteta, koji govori o pet mogućih scenarija u pogledu razvoja budućnosti Evropke unije. Razmenili su mišljenja o aktuelnim pitanjima i debatama koje se vode u okviru Unije, kao i o perspektivama država zapadnog balkana.

U ime domaćina skupa, debati je prisustvovala potpredsednica Skupštine AP Vojvodine, Aleksandra Đanković.

Tokom četiri dana, oko pedeset predstavnika Regionalne mreže mladih, među kojima su bili mladi političari, članovi regionalnih parlamenata mladih, omladinskih organizacija i saveta, u organizaciji Skupštine AP Vojvodine boravili su u Novom Sadu i Vojvodini.

Uz podršku predstavnika pokrajinskih i gradskih vlasti, mladi iz evropskih regija su razgovarali o problemima i izazovima vođenja omladinske i regionalne politike. Održali su redovnu Generalnu skupštinu Regionalne mreže mladih i imali više radnih sastanaka.

Razmenili su iskustva, predstavili su primere dobre prakse regija iz kojih dolaze i aktivno su radili na povezivanju mladih iz različitih regija. Jedan od ciljeva bila je i promocija AP Vojvodine i Grada Novog Sada, u svetlu buduće evropske prestonice mladih i kulture.

Regionalna mreža mladih predstavlja deo najveće asocijacije regiona u Evropi, Skupštine evropskih regija (AER) i okuplja mlade političare i aktiviste iz svih delova Evrope u cilju zajedničkog rada na važnim pitanjima, povezivanju i razmeni iskustava među mladima.

Autonomna pokrajina Vojvodina je aktivna članica AER-a, od 2002. godine. Kao jedna od najaktivnijih regija u ovoj asocijaciji, Vojvodina je više puta bila domaćin i uspešno organizovala više važnih događaja i sastanaka u okviru AER-a.