U Tršiću održan seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“

Cilj seminara „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ bio je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, seminar je organizovan radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije. Teme koje su bile zastupljene na seminaru su: savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa, konkursna procedura i podnošenje prijave projekata, finansijsko upravljanje projektom. Pored predstavnika Deska Kultura Kreativna Evropa Srbija i Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija, predavači na seminaru su bili Nela Tonković, direktorka Narodnog muzeja Šabac i Marina Matović, stručna saradnica za administriranje međunarodnih projekata u Centru za promociju nauke. O konkursnim procedurama programa govorila je Dragana Srećkov iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koja je i projektna menadžerka Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija.