Predstavnici Fonda „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine posetili su Nacionalnu akademiju za javnu upravu radi upoznavanja obe institucije sa aktivnostima koje sprovode i planovima za naredni period. Sastanak održan 2. septembra bio je prilika za razmenu iskustava kao i predloga za potencijalne zajedničke aktivnosti.
Direktor Fonda Aleksandar Simurdić predstavio je Specijalistički program ’Upravljanje Regionalnim razvojem kroz EU fondove’ koji će uključiti oko 1200 zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. S obzirom na to da je cilj programa prenos znanja i jačanje kapaciteta javne uprave u jedinicama lokalne samouprave, Dejan Miletić, direktor NAJU, je istakao da će Akademija svojim iskustvom u ovoj oblasti podržati ovaj Program i izrazio spremnost za ostvarivanje sinergije u budućem radu na jačanju kapaciteta lokalne samouprave.
Program za VIII generaciju polaznika predstavlja prvo, sveobuhvatno jačanje kadrovskih i institucionalnih kapaciteta AP Vojvodine, kojim je obuhvaćeno svih 45 jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.
Program je namenjen zaposlenima u jednicama lokalne samouprave i obuhvata tri modula usmerena ka javnim nabavkama, upravljačkoj odgovornosti i razvoju kapaciteta za pristupanje EU izvorima finansiranja.
Program će se realizovatio u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu i započeće 6. septembra 2021. godine predavanjima u okviru I Modula.