Alternativna zelena područja za ruralnu Evropu – AGARE

Alternativna zelena područja za ruralnu Evropu – AGARE

Izvor finansiranja Evropa za građane i građanke
Partneri na projektu 1.    EuLabTEC – Italy
2.    Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine – Srbija
3.    Lokalna akcijska grupa zagorje – Sutla – Hrvatska
4.    Institute Perspectives – Bugarska
5.    Federación Asturiana de Concejos: FACC – Spain
6.    HochVier – Germany
7.    Muraba European Grouping of Territorial Cooperation – Hungary
8.    Sarajevska regionalna razvojna agencija – Bosna i Hercegovina
9.    Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor – Slovenia
Oblast projekta Demokratski angažovanje i građansko učešće
Trajanje projekta 01. mar 2021 – 31. avg 2022
Opis projekta Cilj projekta predstavlja osnaživanje učešća građana iz ruralnih sredina u Evropskoj uniji, radi oblikovanja politika i preduzimanja aktivnosti za dobrobit ruralnih ekonomija i ruralnih zajednica. Ta područja su ugrožena starenjem i depopulacijom, gde ljudi nemaju mogućnost zapošljavanja, a takva pitanja treba rešavati. Zato je bitna promocija društvene posvećenosti koje podstiču socijalno-ekonomski razvoj, a to je upravo i srž samog projekta, sa naglaskom na ekološki aspekt radi promocije ciljeva projekta.
Više informacija Aktivnosti
– 5 međunarodnih događaja koji će se baviti važnim aspektima Evropskog Zelenog sporazuma i predstaviti stanovništvu ruralnih područja.
– Lokalne aktivnosti sa zainteresovanim stranama u svakoj zemlji, radi promocije Evropske ruralne politike i Zelenog sporazuma.
– Digitalne aktivnosti, koje organizuje svaki partner, a biće otvorene su za sve, kako bi se podstaklo učešće ljudi u ruralnim područjima i ojačala digitalna tranzicija na ovim sredinama.
– Identifikacija dobrih praksi u vezi sa kružnom ekonomijom i akcijama za suzbijanje depopulacije u ruralnim područjima pomoću digitalne mape i e-knjige
– Završni događaj gde će biti predstavljena strategija za ruralne sredine.
Pogledajte sve vesti o projektu – Alternativna zelena područja za ruralnu Evropu – AGARE