Podrška sportskim i fizičkim aktivnostima devojčica (ActiveGirls)

Podrška sportskim i fizičkim aktivnostima devojčica (ActiveGirls)

Izvor finansiranja Intereg IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020
Partneri na projektu
 1. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Srbija
 2. Opština Senteš, Mađarska
 3. Skvoš sportski klub „Tisa Segedin“, Mađarska
 4. Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
Oblast projekta Sport
Trajanje projekta 01. jun 2018 – 31. maj 2020
Opis projekta Opšti cilј:
Podrška saradnji u oblasti sporta kako bi se razvili zajednički pristupi koji će se baviti pitanjem niskog nivoa fizičke aktivnosti među devojčicama osnovnoškolskog uzrasta (starosne dobi 7-15 godina) u prekograničnom regionu i obezbeđivanje pozitivnog odnosa prema sportu kao klјučnom faktoru za vođenje zdravog načina života.Specifični cilјevi:

 1. Pobolјšanje institucionalnih kapaciteta škola i lokalnih sportskih organizacija kroz povećanje znanja i svesti o važnosti aktivnog učešća devojčica u sportu u prekograničnom području;
 2. Unapređenje sportske infrastrukture (nabavka sportske opreme i rekvizita) u cilјu povećanja broja devojčica uzrasta 7-15 godina koje se aktivno bave sportom u opštinama u pograničnom regionu između Srbije i Mađarske;
 3. Sprovođenje promotivne kampanje u pograničnom području sa cilјem povećanja fizičke aktivnosti devojčica.

Očekivani rezultati:

 1. Pobolјšane veštine i kompetencije nastavnika fizičkog vaspitanja u osnovnim školama, trenera iz lokalnih sportskih klubova i drugih sportskih stručnjaka za rad sa devojčicama osnovnoškolskog uzrasta;
 2. Unapređeni materijalni uslovi u sportskim objektima u AP Vojvodini i županiji Čongrad za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja i sportskih aktivnosti koje se smatraju privlačnijim za devojčice;
 3. Povećana svest o dostupnosti sportskih programa za devojčice u AP Vojvodini i županiji Čongrad;
 4. Organizirana dva regionalna kampa za devojčice u prekograničnom regionu.

Glavne aktivnosti:

 1. Istraživanje na temu barijera koje doprinose niskom nivou fizičke aktivnosti;
 2. Razvoj nastavnog materijala;
 3. Prevod i štampanje nastavnog materijala;
 4. Organizacija radionica;
 5. Nabavka sportske opreme;
 6. Nabavka sportskih rekvizita;
 7. Organizacija demonstrativnih časova fizičkog vaspitanja i sportskih treninga za devojčice;
 8. Prikuplјanje podataka o sportskim mogućnostima za devojčice u pograničnom regionu;
 9. Razvoj aplikacije za pametne telefone/ tablete;
 10. Priprema instrukcija za mentorski program;
 11. Organizacija mentorskog programa;
 12. Učešće u inicijativi Evropske komisije „Evropska nedelјa sporta“;
 13. Otvaranje  konkursa za učešće u regionalnim juniorskim kampovima;
 14. Organizacija regionalnog juniorskog kampa za devojčice u Vojvodini;
 15. Organizacija regionalnog juniorskog kampa za devojčice u županiji Čongrad.

Cilјne grupe:
Devojčice osnovnoškolskog uzrasta (7-15 godina), nastavnici fizičkog vaspitanja, sportski treneri, porodice i školske zajednice.

Više informacija www.activegirls.eu

https://www.facebook.com/activegirlsproject/

Pogledajte sve vesti o projektu – Podrška sportskim i fizičkim aktivnostima devojčica (ActiveGirls)