ANKETA – Budućnost Intereg IPA programa Hrvatska-Srbija

Intereg VI-A IPA program Hrvatska – Srbija 2021 – 2027 je program prekogranične saradnje u okviru evropske teritorijalne saradnje i deo je evropske kohezione politike. Program obezbeđuje finansiranje i podršku projektima koji povezuju pogranične regione Hrvatske i Srbije. Projekti podržani ovim programom bave se različitim izazovima u oblastima kao što su: procesi ekonomske tranzicije, klimatske promene i dugoročne socioekonomske posledice pandemije Kovid-19, zdravstvene usluge i održivi turizam i kultura koji zahtevaju koordinisane napore i inovativna rešenja.

Evropska komisija pozvala je sve Intereg programe da tokom 2024. godine konsultuju zainteresovane strane o budućnosti prekogranične saradnje.

KAKO UČESTVOVATI?

Program je razvio anketu za zainteresovane strane na engleskom jeziku koja se sastoji od 13 poluotvorenih pitanja. Cilj ankete je da se sazna koje su najveće prepreke saradnji, na kojim temama je saradnja najpotrebnija, to jest koje novine bismo želeli da vidimo u budućnosti.

Anketi možete pristupiti na sledećem linku: The future of Interreg – post 2027 Consultation Survey for Stakeholders

Podstičemo vas da iskoristite ovu jedinstvenu priliku i doprinesete oblikovanju budućnosti prekogranične saradnje u sledećoj finansijskoj perspektivi 2028 – 2034. Recite nam koje teme smatrate važnim za prekograničnu saradnju, šta mislite da dobro funkcioniše u prekograničnoj saradnji i šta bi se moglo poboljšati!

Program je, takođe, razvio anketu o budućnosti prekogranične saradnje za građane. Ovoj anketi možete pristupiti na sledećem linku: The future of Interreg – post 2027 Consultation Survey for Citizens

Cenimo što ste odvojili vreme da učestvujete. Popunjavanje ankete traje 10-15 minuta.

Anketa je otvorena do 30. septembra 2024. godine.

Obaveštenje o zaštiti podataka

Vaši podaci će se obrađivati i koristiti anonimno i poverljivo.