Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ održana u Somboru

Na poziv Regionalne privredne komore Zapadnobačkog upravnog okruga, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ na kojoj su, pored predstavnika Regionalne privredne komore, prisustvovali i predstavnici Gradske uprave Sombora, javnih preduzeća, kulturnih ustanova, kao i pojedinih nevladinih organizacija.

Obuka je imala za cilj da se učesnici osposobe za upravljanje fondovima Evropske unije, da nauče samostalno da formulišu predloge projekata i strateški ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta koji proizilaze iz novog Višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije za period 2021–2027. godine.

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine predstavili su polaznicima programe Evropske unije, kao i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje. Teme obuke bile su: pisanje predloga projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe, u okviru čega su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta.
Poslednji dan su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekata, što su kroz niz primera i praktično savladali.