Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada

Za članove Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada, organizovana je trodnevna obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u prostorijama Arhiva Vojvodine.

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Mihajlo Olujić, Jelena Radosavljević Rovčanin, Jano Puškar i Sanja Čuturilov Veselinović, predstavili su polaznicima programe Evropske unije, kao i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje. Teme obuke bile su: pisanje predloga projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe, u okviru čega su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta.

Poslednji dan su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali.