Poziv zainteresovanim stranama za učešće u projektu COMMHERITOUR

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, kao projektni partner i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, kao pridruženi strateški partner, učestvuju u implementaciji projekta Modeli zasnovani na zajednici za održivu valorizaciju zanatstva u oblasti kulturnog nasleđa u cilju unapređenja privredne i turističke performanse udaljenih područja Dunavskog regiona (COMMHERITOUR). Projekat se implementira u okviru INTEREG programa za Dunavski region i okuplja konzorcijum od 12 partnera i 13 pridruženih strateških partnera iz osam regiona (Mađarska, Slovenija, Češka, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Rumunija, Srbija).

Projekat doprinosi boljem razumevanju potencijala zanatskog nasleđa za lokalni ekonomski razvoj, posebno turizam, i njegove uloge u suočavanju sa društvenim izazovima i izazovima zajednice karakterističnim za ruralna područja. Valorizacija kulturnog nasleđa postojećih zanata novim konceptom turističkog tržišta i rešavanje problema multisektorskim pristupom, doprinosi poboljšanju ukupne društveno-ekonomske situacije u udaljenim, ruralnim područjima Dunavskog regiona.

U ruralnim područjima, zainteresovane strane često nedovoljno prate promene u tržišnoj potražnji, nedostaje im istraživanje zasnovano na dokazima o tržišnim potencijalima i konkurentnosti proizvoda i usluga zasnovanih na nasleđu. Kako bi se povećala uloga angažovanja zajednice, ojačala kohezija zainteresovanih strana, preispitale „stare“ informacije i prenele „nove“ mlađim generacijama kao sredstvo za unapređenje performansi u turizmu i privredi, pozivamo zainteresovane strane da se aktivno uključe u implementaciju projekta COMMHERITOUR.

Poziv je otvoren za sva zainteresovana pravna lica (pokrajinske sekretarijate, lokalne samouprave, javne institucije, istraživačke i obrazovne ustanove, muzeje, razvojne agencije, privredne komore, udruženja zanatlija, preduzeća i preduzetnike, udruženja građana i druge oblike udruženja i sl.) i pojedince koji su aktivni u oblasti kulturnog nasleđa, posebno u oblasti zanatskog nasleđa, kao i valorizacije nasleđa na lokalnom nivou.

Zainteresovane strane bi bile deo grupe koja bi:

• dala doprinos u analizi uključenosti zajednice u zanatsko nasleđe,
• pružila informacije u pogledu valorizacije kulturnog nasleđa (specifične za njihovu oblast aktivnosti i na osnovu ličnog iskustva),
• istakla značajna pitanja za oblast zanatskog nasleđa,
• izvršila procene valorizacije nasleđa,
• pomagala u formulisanju preporuka i aktivnosti za poboljšanje situacije,
• davala komentare na nacrte dokumenata za razvoj valorizacije nasleđa,
• učestvovala na dve radionice valorizacije nasleđa: za prikupljanje informacija i zajedničke analize i za potvrđivanje/verifikaciju zaključaka u Izveštaju o valorizaciji nasleđa,
• učestvovala na lokalnim pilot aktivnostima,
• učestvovala na dve radionice za marketing proizvoda povezanih sa lokalnim nasleđem,
• bila predstavljena na digitalnoj platformi HeriCraftMarket koja će predstavljati transnacionalni krajnji proizvod projekta za međukulturalno umrežavanje, predstavljanje turističkih atrakcija u vezi sa zanatima, razmenu metoda, pronalazaka i nastavnih planova i programa za razvoj veština, kao i za reklamiranje i prodaju proizvoda iz oblasti zanatskog nasleđa.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Emiliju Ranđelović na telefon broj: +381 (0)21/310 15 62 ili putem mejla randjelovic@vojvodinahouse.eu.