KONKURS ZA PRIJAVU NA PROGRAM „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

Jedinice lokalne samouprave, pokrajinska administracija, razvojne agencije, javna i javno-komunalna preduzeća, obrazovne institucije, institucije kulture, organizacije civilnog društva, fakulteti, instituti i istraživačke ustanove,  druge institucije koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova,

POZIVAJU SE DA PREDLOŽE KANDIDATE ZA UČEŠĆE U  PROGRAMU POD NAZIVOM „UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM KROZ EU FONDOVE“ KOJI ORGANIZUJE FOND „EVROPSKI POSLOVI“ AP VOJVODINE

Obzirom da se svake godine značajna EU sredstava odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, cilj Programa je upoznavanje sa politikama Evropske unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata što je podržano velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavačima, kao i interakcijom između polaznika tokom realizacije zajedničkih radnih zadataka. Program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr.), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava.

 

KAO SPECIFIČNI CILJEVI IZDVAJAJU SE SLEDEĆI:

sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i  zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
umrežavanje među polaznicima.
Nastavni plan i program predviđa realizaciju Programa kroz četiri modula (Ekonomija, pravo i politike Evropske unije i proces pridruživanja, Upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem, Programi Evropske unije i Upravljanje projektima) sa ukupno 23 nastavne discipline i fondom od 200 časova aktivne nastave.

Vremenski okvir održavanja Programa je 13 radnih nedelja (za sva 4 modula). Nastava će se izvoditi petkom posle podne od 17:00 do 20:00 časova i subotom od 9:00 do 17:30 časova. Način izvođenja nastave obuhvata klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, kao i razvoj projektnih ideja radi konkurisanja za sredstva iz evropskih fondova. Mesto održavanja: Novi Sad.

Predavači na Programu su stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima.

O PROGRAMU ,,UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM KROZ EU FONDOVE”

 

Prednosti Programa:

sticanje kvalifikacija za upravljanje projektima finansiranim sredstvima Evropske unije,
upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije,
nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020,
kvalifikovani predavači sa iskustvom,
dve jednodnevne terenske posete na teritoriji AP Vojvodine,
studijsko putovanje u regionu EU (studijsko putovanje u trajanju od 3 do 6 dana),
širenje mreže potencijalnih partnera,
sticanje znanja o upravljanju projektnim ciklusom,
predstavljanje uspešnih projekata,
uverenje za polaznike koji uspešno savladaju Program.

Program je namenjen zaposlenima u:

pokrajinskoj administraciji,
jedinicama lokalne samouprave,
razvojnim agencijama,
kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
opštinskim turističkim organizacijama,
javnim i javno-komunalnim preduzećima,
institucijama kulture,
organizacijama civilnog društva (udruženja građana, nevladine organizacije itd.),
visokoškolskim institucijama, institutima i istraživačkim ustanovama,
drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.
4. CIKLUS PROGRAMA ,,UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM KROZ EU FONDOVE”

USLOVI ZA PRIJAVU NA PROGRAM:

lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u okviru svojih radnih aktivnosti, lica zadužena za pisanje projekata finansiranih iz međunarodne razvojne pomoći;
lica koja rade u organizacijama koje su registrovane ili deluju na teritoriji AP Vojvodine;
saglasnost institucija za učešće kandidata na Programu;
mogućnost prisustva na svim modulima (najmanje 70% prisustva na svakom modulu);
stečeno visoko obrazovanje na minimum studijama prvog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
poznavanje rada na računaru (MS Office paket).
OBAVEZE POLAZNIKA PROGRAMA:

prisustvo na najmanje 70% nastave na svakom pojedinačnom modulu,
prisustvo na minimum jednoj terenskoj poseti,
uslov za odlazak na studijsko putovanje je najmanje 70% prisustva na svakom modulu koji se do tada održao,
aktivno učešće na interaktivnim radionicama,
uspešno položen test nakon svakog modula.
POLAZNIK KOJI NE ISPUNI GORE NAVEDENE OBAVEZE GUBI PRAVO NA STICANJE UVERENJA.

KRITERIJUMI ZA ODABIR:

motivacija kandidata za učešće na obuci,
saglasnost organizacije za učešće kandidata na obuci,
pismo preporuke,
ravnomerna uključenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilju razmene i
prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada,
uključivanje kandidata iz svih opština u cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
ravnomerna zastupljenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija.
ravnomerna rodna zastupljenost kandidata
KOMPLETAN  PROGRAM FINANSIRAN JE SREDSTVIMA

AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Početak Programa predviđen je za mesec februar 2018. godine. Završetak nastave predviđen je za mesec jun 2018. godine.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Rok za dostavljanje potpisane i overene prijave je 06. februar 2018. godine u 16.00 časova:

putem elektronske pošte na adresu:

office@vojvodinahouse.eu

Dodatne informacije možete dobiti od koordinatora Programa ispred Fonda ..Evropski poslovi” AP Vojvodine:

 

Jelene Tošković, putem telefona 021/ 310 2093 ili putem elektronske pošte na adresu:

toskovic@vojvodinahouse.eu

i Dejane Luković, putem telefona 021/310 1559 ili putem elektronske pošte na adresu:

lukovic@vojvodinahouse.eu