ЕРАЗМУС+

 

Буџет:
26 милијарди евра
Трајање програма:
01. јануар 2021. – 31. децембар 2027.
Додатне информације:

Програм Европске уније за образовање, обуке, младе и спорт

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА:
побољшање нивоа кључних компетенција и вештина,
промовисање и подизање свести о облицима доживотног учења,
побољшање међународне димензије образовања и обука,
побољшање наставе и учења језика и промовисање језичке разноликости и интеркултуралне свести Уније.
МЛАДИ:
побољшање нивоа кључних способности и вештина младих људи кроз мобилности младих активних у раду са младима или омладинским организацијама,
унапређење квалитета омладинског рада,
реформе политика на локалном, регионалном и националном нивоу,
унапређење међународне димензије омладинских активности и улоге омладинских радника и организација.
СПОРТ:
суочавање са прекограничним изазовима за интегритет спорта, као што су допинг, намештање утакмица и насиље, као и све врсте нетолеранције и дискриминације,
промовисање и подржавање доброг управљања у спорту и двоструке каријере спортиста,
унапређење свести о значају повећања физичке активности за здравље.

Еразмус+ програм настоји да у периоду 2021-2027 омогући учешће још већем броју учесника и ширем спектру организација. С тим у вези, нови програм истиче инклузивност, зелене иницијативе и дигитализацију као кључне и најважније приоритете које подржава кроз низ финансијских механизама, затим јачање грађанских вредности, дијалог култура, толеранцију и разумевање друштвеног, културног и историјског наслеђа.

Програм се дели на 3 основне области:
•    образовање,
•    млади и
•    спорт.

Програм обухвата три кључне активности и два потпрограма.

КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1 - Пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина, заједничке мастер студије, догађаји у оквиру Европског волонтерског сервиса.

КЉУЧНА АКТИВНОСТ 2 - Пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси, стратешка партнерства у области образовања, обука и младих, савези знања, савези секторских вештина, јачање капацитета у области младих, јачање капацитета у области високог образовања.

КЉУЧНА АКТИВНОСТ 3 - Пројекти за подршку реформи образовних политика, структурни дијалог, састанци младих и доносилаца одлука у области младих.

ПОТПРОГРАМИ:
1.    Жан Моне
2.    Спорт

Институције и организације које могу пуноправно да учествују у Еразмус+ програму морају да припадају тзв. програмским земљама (све земље Европске уније, Србија, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (друге земље у суседству Европске уније и све земље света).

Република Србија од конкурсног рока за 2019. годину учествује у програму као пуноправна чланица.

 • •    Високошколске институције;
  •    Основне и средње школе;
  •    Предшколске установе;
  •    Установе активне у области неформалног образовања;
  •    Установе активне у области образовања одраслих;
  •    Установе активне у области рада са младима;
  •    Омладинске организације;
  •    Спортске организације;
  •    Организације цивилног друштва;
  •    Предузећа;
  •    Доносиоци одлука у области образовања, обука и младих итд.

За спровођење програма Еразмус+ надлежне су:
•    Европска комисија: https://ec.europa.eu/info/index_en
•    Извршна агенција за програме у области образовања, културе и медија (ЕАCEA): http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
•    Националне агенције у програмским земљама: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
•    Националне Еразмус+ канцеларије у партнерским земљама: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en

Фондација Темпус – ЕРАЗМУС+ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СРБИЈУ
Инфо центар – Теразије 39, 11000 Београд, Србија
Канцеларија – Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке улице), 11000 Београд, Србија
Контакт подаци се налазе на следећем линку:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
https://tempus.ac.rs/o-nama/kontakt/

Додатне информације:
https://erasmusplus.rs/erazmus-program/o-programu/

Еразмус+ брошура - могућности за учешће - преузмите овде

Водич кроз програм Еразмус плус - преузмите овде