ERAZMUS+

Budžet:
26 milijardi evra
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.
Dodatne informacije:

Program Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport

OBRAZOVANjE I OBUKA:
poboljšanje nivoa ključnih kompetencija i veština,
promovisanje i podizanje svesti o oblicima doživotnog učenja,
poboljšanje međunarodne dimenzije obrazovanja i obuka,
poboljšanje nastave i učenja jezika i promovisanje jezičke raznolikosti i interkulturalne svesti Unije.
MLADI:
poboljšanje nivoa ključnih sposobnosti i veština mladih ljudi kroz mobilnosti mladih aktivnih u radu sa mladima ili omladinskim organizacijama,
unapređenje kvaliteta omladinskog rada,
reforme politika na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou,
unapređenje međunarodne dimenzije omladinskih aktivnosti i uloge omladinskih radnika i organizacija.
SPORT:
suočavanje sa prekograničnim izazovima za integritet sporta, kao što su doping, nameštanje utakmica i nasilje, kao i sve vrste netolerancije i diskriminacije,
promovisanje i podržavanje dobrog upravljanja u sportu i dvostruke karijere sportista,
unapređenje svesti o značaju povećanja fizičke aktivnosti za zdravlje.

Erazmus+ program nastoji da u periodu 2021-2027 omogući učešće još većem broju učesnika i širem spektru organizacija. S tim u vezi, novi program ističe inkluzivnost, zelene inicijative i digitalizaciju kao ključne i najvažnije prioritete koje podržava kroz niz finansijskih mehanizama, zatim jačanje građanskih vrednosti, dijalog kultura, toleranciju i razumevanje društvenog, kulturnog i istorijskog nasleđa.

Program se deli na 3 osnovne oblasti:
•    obrazovanje,
•    mladi i
•    sport.

Program obuhvata tri ključne aktivnosti i dva potprograma.

KLjUČNA AKTIVNOST 1 - Projekti za mobilnost zarad učenja i sticanja novih veština, zajedničke master studije, događaji u okviru Evropskog volonterskog servisa.
KLjUČNA AKTIVNOST 2 - Projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi, strateška partnerstva u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, savezi znanja, savezi sektorskih veština, jačanje kapaciteta u oblasti mladih, jačanje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja.
KLjUČNA AKTIVNOST 3 - Projekti za podršku reformi obrazovnih politika, strukturni dijalog, sastanci mladih i donosilaca odluka u oblasti mladih.

POTPROGRAMI:
1.    Žan Mone
2.    Sport

Institucije i organizacije koje mogu punopravno da učestvuju u Erazmus+ programu moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (sve zemlje Evropske unije, Srbija, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini delovi programa otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (druge zemlje u susedstvu Evropske unije i sve zemlje sveta).

Republika Srbija od konkursnog roka za 2019. godinu učestvuje u programu kao punopravna članica.

 • •    Visokoškolske institucije;
  •    Osnovne i srednje škole;
  •    Predškolske ustanove;
  •    Ustanove aktivne u oblasti neformalnog obrazovanja;
  •    Ustanove aktivne u oblasti obrazovanja odraslih;
  •    Ustanove aktivne u oblasti rada sa mladima;
  •    Omladinske organizacije;
  •    Sportske organizacije;
  •    Organizacije civilnog društva;
  •    Preduzeća;
  •    Donosioci odluka u oblasti obrazovanja, obuka i mladih itd.

Za sprovođenje programa Erazmus+ nadležne su:
•    Evropska komisija: https://ec.europa.eu/info/index_en
•    Izvršna agencija za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
•    Nacionalne agencije u programskim zemljama: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
•    Nacionalne Erazmus+ kancelarije u partnerskim zemljama: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en

Fondacija Tempus – ERAZMUS+ KANCELARIJA ZA SRBIJU
Info centar – Terazije 39, 11000 Beograd, Srbija
Kancelarija – Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke ulice), 11000 Beograd, Srbija
Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
https://tempus.ac.rs/o-nama/kontakt/

Dodatne informacije:
https://erasmusplus.rs/erazmus-program/o-programu/

Erazmus+ brošura - mogućnosti za učešće - preuzmite ovde

Vodič kroz program Erazmus plus - preuzmite ovde